ביצועים גופניים מושפעים ממכלול מערכות ביניהן: המערכת הקרדיו-פולמונרית, מערכת שריר-שלד, המערכת החיסונית, ומערכות קוגניטיביות ורגשיות. המעבדה להערכת ביצועים גופניים מתמקדת בהבנת ההשפעה ההדדית בין תפקוד מערכות אלו והביצועים הפיזיים המתקיימים במגוון תנאים הכוללים מצבי בריאות שונים, ורמות שונות של עומס פיזי וקוגנטיבי. באמצעות ציוד מתקדם מתאפשרת מדידה של מגוון רחב של מדדים פיזיולוגים מטבולים וקרדיופולמנרים, מדדי זמן ומרחב, חלוקת לחצים בהליכה וריצה ומדידות כוח ופעילות שרירית.

המעבדה מאובזרת בציוד חדשני המאפשר הערכת הצריכה האנרגטית הנדרשת לפעילות אירובית מרבית ותת-מרבית במעבדה ובתנאי שטח ע"י מערכת מטבולית ניידת. מכשור ארגומטרי (מסילה נעה, אופניים ניידים, ואופני ידיים) מאפשר העמסה מדורגת ומבוקרת בהתאם לשאלות המחקר. מערכות מדידה של משתנים קינמטים בהליכה וריצה (Optogait, Gaitrite) על הקרקע ועל מסילה מאפשרות מעקב אחרי מדדים במהלך התערבויות שונות המלוות בהעמסה קוגניטיבית ופיזית. מדידות של כוח ע"י מכשור איזוקנטי, ומדידות שיווי משקל דינמי לפני ולאחר השראת עייפות שרירית מאפשרים הערכת גורמי סיכון, ואפקטיביות של טיפול באמצעים שונים ובצורות אימון מגוונות .

המחקרים המתקיימים במעבדה מתבצעים בשיתוף פעולה עם מוסדות אקדמאיים רפואיים וצבאיים.