תחומי מחקר

פעילותי המחקרית מתמקדת בהתפתחות המוטורית בינקות כתחום מחקרי עיקרי. מתוך תחום ידע זה מתפרשים נושאי מחקר מגוונים : התפתחות מוטורית בקרב אוכלוסייה אופיינית בדגש על התפתחות דומיננטיות, ההנעה המוטורית, ושינויים מוטוריים :קצב, צורה והמשכיות. במקביל ובהמשך לכך עוסק המחקר בהתפתחות מוטורית בקרב אוכלוסייה בסיכון ואוכלוסייה לא תקינה, לדוגמא: תינוקות פגים ,סימנים מוטוריים מוקדמים לספקטרום האוטיסטי.

פעילות מחקרית בעבר

 • הערכת יישום הגישה ההתפתחותית בפגיות בישראל.
 • מחקר אורך: הערכת העדפת רגל בינקות
 • א-סימטריה בתנועתיות רגליים בקרב תינוקות במהלך השינה
 • תבניות הושטה בי-מנואליות והופעת הזקיפות בתינוקות עם התפתחות טיפוסית.
 • הערכת הנעה מוטורית בינקות והקשר להתפתחות מוטורית.

פעילות מחקרית בהווה

 • מחקר בין-תרבותי בנושא ההתפתחות המוטורית המוקדמת: עמדות הוריות ביחס להתפתחות המוטורית. מחקר בין-תרבותי הולנד-ישראל
 • הכשרת פיזיותרפיסטים לזיהוי סימנים מוקדמים לאוטיזם.

פעילות מחקרית בעתיד

 • סקר ידע אודות אוטיזם.
 • העדפת רגל בקרב תינוקות פגים.
 • למידה מוטורית: ידע ויישום בפיזיותרפיה.
 • העדפת רגל בילדות.