תחומי מחקר

תחומי המחקר שלי נוגעים לתחומי פזיולוגיה של המאמץ ופיזיותרפיה ועוסקים במאמץ ופעילות גופנית במצבי בריאות וחולי. לאימון הגופני השפעה רבה על תפקודן של מערכות גוף שונות כגון: מערכת לב-ריאה, מערכת החיסון והשרירים לצד תפקודים קוגניטיביים ותפיסת כאב. אני מתמקדת בהתאמת מיומנויות המחקר הבסיסי שלי לסוגיות העוסקות באדם (צעירים, מבוגרים, ספורטאים, ובעלי לקות) ברמות מאמץ שונות. לרשותי מעבדה לחקר ביצועים המאובזרת בציוד מתקדם לניטור ומדידת משתנים מטבולים, פולמונרים, קרדיאליים, הספק כוח ומדדים קינמטים בהליכה וריצה. חלק גדול ממתקני המעבדה הינם ניידים ומאפשרים מדידה בסביבה הטבעית של הנבדקים.

השילוב של הכשרתי כפזיותרפיסטית, ומומחיותי בתחום פיזיולוגיה של המאמץ אפשרו הרחבת נושאי המחקר לתחומים הקשורים לעלות מטבולית בעומסים מכנים, השפעת פעילות גופנית על קוגנציה, האפקט האנלגטי של מאמץ גופני וניבוי וטיפול בפציעות ספורט.

פעילות מחקרית בהווה

 • שינוי במדדים מטבולים בזמן ביצוע מטלה כפולה
 • כימות פעילות גופנית בפרופיל סנסורי שונה
 • בדיקת הקשר בין ביצוע מאמץ שונים לתפיסת הכאב
 • שיווי משקל דינמי וחלוקת לחצים בהליכה וריצה בצעירים ומבוגרים
 • חיזוי פציעות שלד שריר בקורס בעל דרשה גבוהה למאמצים עצימים
 • השפעת מערכות גב לנשיאת משקל על תפקוד היבטים מטבולים, קינמטים וקוגנטיבים
 • השפעת טכניקת טיפול של חבישה (קנזיוטייפ) על עייפות שרירית ושיווי משקל דינמי בבעלי חוסר יציבות בקרסול
 • שינוי במדדי שווי משקל בהליכה בקרב קשישים
 • השפעת מאמץ גופני על עייפות מנטלית

עבו       דוגמאות לעבודות תיזה 

 • השפעת מגע קל על שיווי משקל בהליכה בבוגרים בריאים עבודת תזה של פתן פאל
 • השפעת מרווחי זמן שונים באימון על למידת מיומנות ויזומוטורית בנבדקים צעירים עבודת תזה של מיכל פטל
 • השפעת תנוחת רכיבת אופניים רכונה על עייפות שרירי הצוואר, שליטה סנסומוטורית ויציבות דינאמית בקרב טריאתלטים. עבודת תזה של דוד רזניק
 • אפיון יחסי כוחות השרירים פושטי ומכופפי המרפק בקרב אוכלוסיית מטפסים ואוכלוסייה שאינה מטפסת עבודת תזה של עופר בלוטריך
 • בדיקת הקשר בין ביצוע אנאירובי מרבי לבין תפיסת הכאב, רמת החומציות בדם וגורמים פסיכולוגיים, בנבדקים בריאים עבודת תזה של גיל סמואלי