תחומי המחקר

עבודתי המחקרית מתמקדת בשני תחומים. התחום הראשון הוא השימוש באמצעים טכנולוגיים, ובמיוחד בגירויים חשמליים לצורכי הערכה וטיפול. מחקרי בתחום זה כוללים היבטים תיאורטיים שמטרתם להבין כיצד שינויים במאפייני הגירוי משפיעים על התגובה לו. כמו כן, מחקרי עוסקים בהיבטים קליניים לבחינת השפעת האמצעים הטכנולוגיים על כאב, תחושה ותפקוד מוטורי אצל אנשים עם ליקויים במערכת השריר-שלד או במערכת העצבים המרכזית. בתחום מחקרי השני עוסקת קבוצת המחקר שלי בהערכת שיווי משקל והליכה באוכלוסיות מגוונות (כגון קשישים, אנשים לאחר אירוע מוחי או בעיות אורתופדיות). מטרת המחקרים היא לבחון ישימות ותקפות כלי הערכה קליניים ומעבדתיים, כמו גם לבחון השפעת אסטרטגיות התערבת חדשניות על שיווי משקל והליכה.

פעילות מחקרית בעבר

 • השפעת גירוי חשמלי מוטורי על כאב ותפקוד אצל אנשים עם אוסטאו-ארטריטיס בברך.
 • תגובת נשים וגברים לאחר החלפת ברך לגירויים מוטוריים לשריר הארבע ראשי.
 • השפעת גירוי חשמלי פונקציונאלי דו ערוצי על תפקודי הליכה של אנשים עם המיפרזה.
 • פסק זמן בין שתי הפאזות של גירוי ביפאזי משפיעה על עוצמת הכוח המופק מגירוי חשמלי.
 • גירוי חשמלי פונקציונאלי חד ערוצי משפיע על תפקוד, השתתפות בחיי קהילה ומהירות הליכה אצל חולים עם שיתוק חד צדדי כרוני: מעקב לאחר שנה.

פעילות מחקרית בהווה

 • מבחן בעיטה בסביבת מציאות מדומה יכול לשמש להערכת שיווי משקל אצל זקנים.
 • האם אימון תחושתי ישפר שיווי משקל והליכה אצל אנשים עם המיפלגיה כרונית.
 • מאפיינים טמפוראליים של הליכה במקום לעומת במישור אצל זקנים.
 • מאפייני שיווי משקל של זקנים מעל גיל 85 שנה.
 • השפעת פסק זמן בין שתי הפאזות של גירוי ביפאזי על עוצמת הכוח ורמת התעייפות השריר אצל אנשים עם פגיעה עצבית מרכזית.

פעילות מחקרית בעתיד

 • השפעת ערעור שיווי משקל באמצעות מערכת הנעלה ייחודית על שיווי ומשקל ותפקוד של זקנים.
 • השפעת שינויים במאפייני הגירוי החשמלי על הפקת כוח והתעייפות השריר.